v ultrajemné velikosti částic

OD

Sango Pur: Sango Meeres Koralle in optimaler Bioverfügbarkeit

Zeolith Pur: Pro vnitřní očistu organismu a přírodní způsob detoxikace

Zeolith Pur: Mikroporézní vulkanická hornina s mnoha významnými schopnostmi a funkcemi pro podporu metabolismu

Účinná očista – Zeolith Pur to dokáže: Přírodní vulkanická hornina zlepšuje naši schopnost bezpečně a účinně zbavit tělo škodlivin, toxinů z životního prostředí a těžkých kovů. Hlavní složkou vysoce kvalitního zeolitu je klinoptilolit s podílem 95 % a 5 % bentonitu. Křemík/oxid křemičitý obsažený v zeolitu je strukturní prvek, který je pro naše tělo životně důležitý (esenciální) a kromě jeho schopnosti vázat a vylučovat škodlivé láteky má mnoho dalších velmi zajímavých funkcí.

Zvláštností produktu Zeolith Pur je na jedné straně jeho jedinečná jemná granulace a na druhé straně unikátní způsob energetizace pomocí speciální technologie UMH. Tímto procesem se docílí výrazného navýšení detoxikačních účinků – ve srovnání s neenergetizovaným zeolitem. Technicky složitějším procesem spočívajícím ve zjemnění částic zeolitu na 6 μm (plný rozsah: 1-40 μm) získává tak prášek enormně zvětšený povrch a kationtovou výměnnou kapacitu více než 200 meq na 100 g. Díky tomu je produkt obzvláště účinný při vázání a vypuzování škodlivin z těla.

Velikost částic 6 mikrometrů (místo 30 až 90 mikrometrů) je předpokladem pro optimální detoxikaci škodlivých látek a zároveň přísun dalších cenných minerálů během iontové výměny pro funkci našeho metabolismus.

Zeolithpulver

Výhody produktu Zeolith Pur

  • Naprosto vhodný produkt pro detoxikaci / eliminaci škodlivin, jako jsou sloučeniny hliníku a těžkých kovů, toxiny z životního prostředí, přídatné látky ve vakcínách atd

  • Díky ultrajemné velikosti částic podobně jako u pórovité houbové hmoty dochází k velkému nárůstu absorpční plochy

  • Částice Zeolith Pur jsou dodatečně aktivovány a energetizovány  pomocí technologie UMH, a tím i čištěny informace o znečišťujících látkách

  • Produkt je uchováván ve speciálním fialovém skle, v nejlepší možné ochraně

Nejstarší léčebný, omlazující a zkrášlující minerál pro projasnění pleti

Struktura a vlastnosti sopečných hornin jsou známy již mnoho let a byly velmi dobře prozkoumány z hlediska vázání a odstraňování škodlivých látek. Zeolit a křemík, který je jejich základním prvkem, používali v medicíně s úspěchem již Hippokrates, Avicenna a Paracelsus. Jsou považovány za nejstarší léčebný, omlazující a zkrášlující prostředek lidstva.

Zeolit je prvkem, který dodává strukturu kostem, pojivovým tkáním, šlachám, vazům, kůži, elastinovým a kolagenovým vláknům a cévním stěnám. Zlepšuje funkčnost buněk srdečního svalu, přenos a produkci energie.

Je tedy logické na základě poznatků vlastností tohoto elementu dodávat tělu dostatečné množství zeolitu (křemíku/křemeliny), aby se předešlo jeho nedostatku a snižující se pružnosti a elasticitě, zejména ve vyšším věku. Podle našich současných poznatků je křemík nejdůležitějším minerálem v našem těle, a proto ho nazýváme stěžejním minerálem.

Biologická dostupnost: Účinnost je vždy mnohem vyšší, čím jsou částice jemnější a menší

Většina na trhu nabízených přípravků má velikost částic přibližně 30 až 90 mikrometrů – Zeolith Pur má velikost částic pouze 6 mikrometrů! Prášek, který je mnohonásobně jemnější, může naše tělo mnohem lépe využít pro jeho základní poslání, tedy vázání a vylučování škodlivých látek. Výrobní proces výroby takto malých částic je technicky složitější a nákladnější.

Zeolith Pur je navíc aktivován technologii UMH. Oxid křemičitý obsažený v zeolitu může navíc využívat své specifické vlastnosti jako přijímač, úložiště a předávač informací a frekvenčních vzorců pro energetické čištění od nepřirozených vibračních vzorců a informací o znečišťujících látkách.

Přesvědčte se sami o kvalitě Zeolith Pur: od společnosti Trimedea jej můžete získat v praktickém balení z fialového skla odolného proti světlu o obsahu 180 gramů. (Informace o aplikaci a dávkování najdete zde.)

Je třeba doporučit pouze zeolitové produkty s certifikátem pro lékařské účely?

Certifikace jako zdravotnický produkt není zárukou dobré kvality a/nebo bezpečnosti výrobku. Nejvyšší kritéria kvality mohou splňovat i necertifikované zeolitové výrobky. Rozdíl je pouze v tom, že necertifikované výrobky jsou obvykle levnější, protože není nutná časově náročná dokumentace s typovými soubory výrobků, popis interních procesů pro zajištění kvality, externí auditoři a celá řada dalších projektů a nákladů.

Potvrzují to četné skandály s certifikovanými lékařskými výrobky, jako jsou silikonové implantáty, protézy, kardiostimulátory, nespočet „nejlépe prozkoumaných léků“, které byly po velmi krátké době staženy z trhu, aniž by se to jakkoliv řešilo, kvůli masivním vedlejším účinkům. Mezi některými výrobci dodnes platí staré rčení: „Dříve se vyráběly a prodávaly „šmejdy“, dnes jsou to „certifikované šmejdy“ ?.

Během let jsme stanovili několik systémů řízení kvality, které pečlivě dodržujeme. Byla uplatněna nejen norma DIN EN 91, ale také norma DIN EN 13485, která se týká systému řízení kvality pro zdravotnické výrobky. Přesně víme, o čem mluvíme.

Kvality, účinnosti a prospěšnosti výrobků se nedosahuje pomocí certifikátů, ale díky inovacím, zvyšování povědomí o kvalitě, kritickému myšlení a invenčnosti. 

Zeolith Pur pro vaše zdraví:
spolehněte se na prvotřídní kvalitu od společnosti Trimedea

Velmi jemná granulace částic (méně než 6 mikronů) pro optimální biologickou dostupnost

 

OBJEDNAT