IQ Balancer von TRIMEDEA

Booster pro podporu efektivního
a rychlého učení

Kolloidale Metalle - hergestellt mit HVAC / Bredig Verfahren mit 10.000 Volt

Otázky a odpovědi: Základní informace k tématu

Zde jsme uvedli nejčastěji kladené otázky týkající se zařízení​ IQ Balancer – a odpovědi na ně. Pokud zde není vaše otázka zodpovězena, pošlete nám e-mail na adresu in**@tr******.com.

Co je ultrazvuk?

Mezi 20 Hz a 20 kHz (20 000 Hz) se nacházejí frekvence, které lidské ucho dokáže vnímat. Naše hudební sluchové schopnosti jsou ovlivněny věkem, povoláním a pohlavím. S přibývajícím věkem se slyšitelnost vyšších frekvencí snižuje na přibližně 12 kHz. Zvuky, které jsou vyšší než u slyšitelného frekvenčního pásma, se nazývají ultrazvuk. Tento rozsah zahrnuje frekvence od 20 kHz do 1 GHz. Mladí lidé často stále slyší několik kHz v ultrazvukovém rozsahu.

V jakém frekvenčním rozsahu pracuje ultrazvukový signál?

V zařízení IQ Balancer používáme analogově generovaný ultrazvukový signál s frekvencí mezi 40 – 50 kHz = 40 000 až 50 000 Hz.

Může sub-zvukový ultrazvuk systému IQ Balancer způsobit poškození těla?

Ne. Energie dvou senzorů, které přenášejí ultrazvukový signál do těla, je velmi nízká (nízkoúrovňová energie). Na rozdíl od ultrazvukových přístrojů používaných v medicíně k diagnostice nebo v kosmetice k ošetření pokožky je energie na centimetr čtvereční na kůži velmi nízká.

Je ultrazvukový signál vytvořen v analogové nebo digitální podobě?

Ultrazvukový signál je vytvořen v analogové podobě, protože se tak dosahuje nejlepší biokompatibility a účinku v těle. Vše v přírodě funguje analogově.

Je růžový šum vytvářen v analogové nebo digitální podobě?

Růžový šum je generován digitálně jako širokopásmový signál (1 – 20 000 Hz) pomocí speciálního čipu. U růžového šumu jsou všechny frekvence v tomto frekvenčním rozsahu generovány současně a jsou slyšitelné. Z hlediska frekvenčního spektra je růžový šum podobný proudovému nebo vlnovému šumu.

 

Proč není digitální generování ultrazvukového signálu optimální ve srovnání s analogovým generováním signálu?

Přenos signálů a informací v přírodě je analogový. To znamená, že jsme tuto charakteristiku signálu v zařízení IQ Balancer optimálně přizpůsobili. Digitálně generované impulsy mají odlišnou charakteristiku a nejsou tak biokompatibilní jako signály generované analogicky.

Jak se signály dostávají do podvědomí přes pokožku?

Speciální zvukové senzory přístroje IQ Balancer se přikládají na pokožku. Hlavní signál v přístroji IQ Balancer tvoří ultrazvukový signál se speciálním kódováním, který se přes kůži dostává do sacculu (orgánu rovnováhy ve vnitřním uchu). Odtud je přenášen do dalších oblastí a hlubších center podvědomí.

Proč se k přenosu informací používá ultrazvuk?

Vše, co slyšíme ušima, prochází do naší kritické mysli, která funguje jako filtr a propouští do podvědomí jen to, co splňuje určité podmínky. Během života jsme si vytvořili mnoho návyků a vzorců, které nám spíše škodí. Tyto vzorce „brání“ „kritický faktor“ (hranice mezi vědomou a podvědomou myslí) a brání všemu novému proniknout do podvědomí.

Dr. Patrick Flanagan a později Martin Lenhardt potvrdili, že náš sluch dokáže vnímat i ultrazvuk. Ultrazvukový signál přístroje IQ Balancer tento filtr obchází a zároveň uvádí tělo do velmi uvolněného a vnímavého stavu („stavu alfa“).

Jak používat audioprogramy?

Audioprogramy lze přehrávat na zařízení IQ Balancer dvěma způsoby.

  1. Prvním způsobem je vložení karty micro SD s audioprogramy do slotu určeného pro kartu v zařízení IQ Balancer. Zvukové signály jsou poté modulovány na ultrazvukový signál přístroje IQ Balancer a pomocí dodaných ultrazvukových senzorů se šíří přes kůži na tělo. Tato aplikace má tu výhodu, že nevyžaduje žádná další zařízení.
  2. Alternativně lze zvukové programy připojit k externímu přehrávacímu zařízení pomocí USB-C kabelu a přehrávat je odtud.
Mohu během používání ultrazvuku poslouchat audiosoubory?

Na přístroji IQ Balancer lze audioobsah přehrávat prostřednictvím výstupu pro sluchátka (přes sluchátka nebo audiosystém). Nicméně, nedoporučuje se poslouchat audioobsah během používání přístroje IQ Balancer, protože by to mohlo narušit biokompatibilitu. Je doporučeno nejprve poslouchat audioobsah a spustit aplikaci s ultrazvukovým signálem až později.

Lze zvukové informace (pořady) poslouchat také pouze se sluchátky/audiosystémem?

Ano, naše audio programy pro IQ Balancer (nebo audio obsah obecně) lze poslouchat se sluchátky nebo audio systémem prostřednictvím integrované zdířky pro sluchátka. Kromě audio signálu lze zapnout i integrovaný růžový šum.

Kabel ultrazvukových senzorů se zdá být velmi krátký, jak je dlouhý?

Na obrázcích je kabel z vizuálních důvodů zobrazen kratší. Kabel má délku 50 cm. Součástí dodávky je také prodlužovací kabel o délce 1 m.

Má zařízení dobíjecí baterii nebo baterie?

V zařízení je trvale instalována dobíjecí baterie LiFePo s kapacitou 2 400 mA.

Proč je baterie instalována nastálo?

Různé typy baterií, jako jsou LiFePo, NiMh atd., mají různé nabíjecí vlastnosti a mohly by vést k různým problémům, zejména pokud jsou smíšené. Abychom tyto problémy předešli, rozhodli jsme se pro nejbezpečnější variantu: trvale zabudovaný, ale vyměnitelný akumulátor.

Jak dlouho vydrží baterie?

Přibližně 8 hodin při běžném provozu. V závislosti na tom, jak velké množství výstupů (sluchátka, ultrazvuk, růžový šum, zvukový obsah) se používá.

Jak se baterie nabíjí?

Baterie se nabíjí přes zásuvku USB-C. Nabíjecí kabel USB-C, kabel a adaptér jsou součástí dodávky.

Jak dlouho baterie vydrží a lze ji vyměnit?

Při správném používání (viz dodaný návod k použití) má baterie životnost přibližně 2 000 nabíjecích cyklů. Při denním používání 8 hodin to odpovídá přibližně 5 letům. Poté je možné zařízení zaslat výrobci k výměně (stojí přibližně 30 eur).