STORNO PODMÍNKY

Jako konečný spotřebitel máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední položku.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat (FG EWIV für internationale Wirtschaftsentwicklung und Kommunikation, poštovní adresa: EWIV / Spedition Neuner, Am Ländbach 16, 82481 Mittenwald, info@trimedea.com, tel.: +49 178 687942) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář, ale není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

DŮSLEDKY ODVOLÁNÍ

Pokud od této smlouvy odstoupíte, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, po odečtení nákladů na dodání a položek vyloučených z odstoupení od smlouvy, a to po obdržení a kontrole zboží do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme zboží obdrželi. Uveďte nám prosím bankovní údaje se jménem majitele účtu a IBAN pro splacení částky. Náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVY:

Smlouvy na dodávky zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele nebo které přišlo do styku s tělesnými tekutinami.

Z práva na odstoupení od smlouvy jsou rovněž vyloučeni

  • Všechny koloidní kovy
  • CDL
  • Otevřené láhve/plechovky
  • Jednotlivé výrobky ze sady
  • Instalované vodní systémy
  • Zaplavené filtry
  • Ponorné membrány
  • Generátor zvuku

 

Storno formulář

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.

Poštovní adresa:
FG EEIG pro mezinárodní hospodářský rozvoj a komunikaci
Am Ländbach 16
82481 Mittenwald
E-mail: info@trimedea.com

Tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mnou/námi na nákup následujícího zboží:

………………………………………….

………………………………………….
(název zboží, číslo faktury, cena)

Objednáno dne:

………………………………………….
(datum)

Přijato dne:

………………………………………….
(datum)

Jméno, adresa spotřebitele (spotřebitelů):

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
(datum)

………………………………………….
(Podpis zákazníka – pouze v případě písemného zrušení)